Izuzetna ponuda zemljista Kulpin

  • milica782
  • Bački Petrovac, Srbija
20221122_204741
20221122_204840
20221122_204822
20221122_204859
20221122_204741-1
20221122_204840-1
20221122_204822-1
20221122_204859-1
20221122_204741-2
20221122_204840-2
20221122_204822-2
20221122_204859-2
1.500 (navedena)

Izuzetna  ponuda  zemljista
2  ha  62  ara  55  m2  Kulpin

Prodaje  se  zemljiste  u  ukupnoj  povrsini  2  ha  62  ara  I  55  m2  u  Kulpinu
Dve  parcele
Prva  parcela  617 / 1  KO  Kulpin
Povrsine  1  ha  31  ari  27,5  m2
(  131  ari  27  m2  –  13127  m2  )

Druga  parcela  617 / 2
Povrsine  1  ha  31  ari  28  m2
(  131  ari  28  m2  –  13128  m2  )
Namena zemljišta po važećem urbanističkom planu naselja je stambeno poslovna zona-građevinsko zemljište gde je dozvoljena izgradnja poslovnih i proizvodnih pogona,uslužnih delatnosti,sa pripadajućim stambenim objektima do oko 200m2 i pristupnih puteva do istih a moguć i ostanak u sadašnjem stanju-obradivo zemljište 1. klase. Parcela je delom naslonjena na visoku obalu plovnog kanala DTD-deonica Savino Selo-Novi Sad na 27 km od ušća u Dunav kod Novog Sada dokle ne postoji ni jedan upuštač otpadnih voda od industrije i sl.Na 120 km od zemljišta ne postoji nijedan industrijski aerozagađivač.Voda iz kanala u potpunosti zadovoljava standarde za eventualno navodnjavanje kao i tehnološke procese uz eventualni prethodni tretman koji bi zahtevala tehnologija korisnika.Moguća je izgradnja pristaništa za plovila do 1500t nosivosti i gaza do 250 cm. Zemljište je ocedito a podzemne vode ga nikada ne ugrožavaju.Na zahtev kupca mogu biti detaljno predstavljeni pedološki i geološki sastav zemljišta,hidrogeologija,ruža vetrova atmosferske padavine i opšti klimatski uslovi
Od  Asfaltnog  puta  parcela  je  udaljena  5 metara
I  od  sve  infrastrukture  Asfaltni  put  je  pored cele  parcele
Pristup zemljištu je moguć iz svih ulica u selu kao i visokom obalom kanala DTD a time i putnoj mreži.Od Novog Sada je udaljeno 27 km kao i 18 km od autoputa Subotica  –  Novi Sad. Moguće je i cepanje cele parcele na manje delove po potrebi-prema važećim uslovima.Cena zemljišta je  15  EVRA  po  m2 a prednost ima kupac koji bi kupio zemljište u celosti. Za sve dodatne informacije najpre se obratiti elektronskom poštom

Cena po  dogovoru
TEL +381 63 725  64 95
+381 021 22 86 940

  • Kvadratura m² : 26255
  • Urbanizovano : Da
  • Prodavac : Vlasnik