Prodajem lijep plac Lipci kod Kotora

  • TopEstate24
  • Lipci, Kotor, Crna Gora
for_sale_land_boka_bay_herceg_novi_for_sale_land_kostanjica_kotor_lipci_plac_zeljiste_lend_hreceg_novi__rivijera_nekretnine_montenegro489_20161208_1180275513
for_sale_land_boka_bay_herceg_novi_for_sale_land_kostanjica_kotor_lipci_plac_zeljiste_lend_hreceg_novi__rivijera_nekretnine_montenegro482_20161208_1432662456
for_sale_land_boka_bay_herceg_novi_for_sale_land_kostanjica_kotor_lipci_plac_zeljiste_lend_hreceg_novi__rivijera_nekretnine_montenegro483_20161208_1609730011
for_sale_land_boka_bay_herceg_novi_for_sale_land_kostanjica_kotor_lipci_plac_zeljiste_lend_hreceg_novi__rivijera_nekretnine_montenegro484_20161208_1731756636
for_sale_land_boka_bay_herceg_novi_for_sale_land_kostanjica_kotor_lipci_plac_zeljiste_lend_hreceg_novi__rivijera_nekretnine_montenegro485_20161208_2010364677
for_sale_land_boka_bay_herceg_novi_for_sale_land_kostanjica_kotor_lipci_plac_zeljiste_lend_hreceg_novi__rivijera_nekretnine_montenegro486_20161208_1412084540
for_sale_land_boka_bay_herceg_novi_for_sale_land_kostanjica_kotor_lipci_plac_zeljiste_lend_hreceg_novi__rivijera_nekretnine_montenegro487_20161208_1496574036
for_sale_land_boka_bay_herceg_novi_for_sale_land_kostanjica_kotor_lipci_plac_zeljiste_lend_hreceg_novi__rivijera_nekretnine_montenegro488_20161208_1360472828
for_sale_land_boka_bay_herceg_novi_for_sale_land_kostanjica_kotor_lipci_plac_zeljiste_lend_hreceg_novi__rivijera_nekretnine_montenegro489_20161208_1180275513-1
for_sale_land_boka_bay_herceg_novi_for_sale_land_kostanjica_kotor_lipci_plac_zeljiste_lend_hreceg_novi__rivijera_nekretnine_montenegro490_20161208_1657907662
for_sale_land_boka_bay_herceg_novi_for_sale_land_kostanjica_kotor_lipci_plac_zeljiste_lend_hreceg_novi__rivijera_nekretnine_montenegro489_20161208_1180275513
for_sale_land_boka_bay_herceg_novi_for_sale_land_kostanjica_kotor_lipci_plac_zeljiste_lend_hreceg_novi__rivijera_nekretnine_montenegro482_20161208_1432662456
for_sale_land_boka_bay_herceg_novi_for_sale_land_kostanjica_kotor_lipci_plac_zeljiste_lend_hreceg_novi__rivijera_nekretnine_montenegro483_20161208_1609730011
for_sale_land_boka_bay_herceg_novi_for_sale_land_kostanjica_kotor_lipci_plac_zeljiste_lend_hreceg_novi__rivijera_nekretnine_montenegro484_20161208_1731756636
for_sale_land_boka_bay_herceg_novi_for_sale_land_kostanjica_kotor_lipci_plac_zeljiste_lend_hreceg_novi__rivijera_nekretnine_montenegro485_20161208_2010364677
for_sale_land_boka_bay_herceg_novi_for_sale_land_kostanjica_kotor_lipci_plac_zeljiste_lend_hreceg_novi__rivijera_nekretnine_montenegro486_20161208_1412084540
for_sale_land_boka_bay_herceg_novi_for_sale_land_kostanjica_kotor_lipci_plac_zeljiste_lend_hreceg_novi__rivijera_nekretnine_montenegro487_20161208_1496574036
for_sale_land_boka_bay_herceg_novi_for_sale_land_kostanjica_kotor_lipci_plac_zeljiste_lend_hreceg_novi__rivijera_nekretnine_montenegro488_20161208_1360472828
for_sale_land_boka_bay_herceg_novi_for_sale_land_kostanjica_kotor_lipci_plac_zeljiste_lend_hreceg_novi__rivijera_nekretnine_montenegro489_20161208_1180275513-1
for_sale_land_boka_bay_herceg_novi_for_sale_land_kostanjica_kotor_lipci_plac_zeljiste_lend_hreceg_novi__rivijera_nekretnine_montenegro490_20161208_1657907662
1.840.000 (navedena)

Prodajem urbanizovan plac ukupne površine 7010 m², Lipci kod Kotora.

Na placu je dozvoljena gradnja turističkih objekata niže spratnosti, sa mogućnošću izmjene urbanističko tehničkih uslova.
Cijena: 1.840.000,-EUR (dogovor moguć).

  • Kvadratura m² : 7010
  • Urbanizovano : Da
  • Broj oglasa : 11505210117
  • Prodavac : Agencija