Opšta pravila i uslovi korišćenja

1.Vlasništvo nad sadržajem

Internet stranica www.TopEstate24.com i njihov cijelokupan sadržaj – tekst, slike, audio i video materijal i bilo koji drugi materijali su u vlasništvu TopEstate24.com, Heldenstr.42, 6800 Feldkirch, Austrija, pri čemu su sva prava zadržana ukoliko nije naznačeno drugačije.
Korištenjem ove veb stranice, slažete se sa opštim uslovima i pravilima korištenja. TopEstate24 zadržava pravo izmjene ovih opštih pravila i uslova korištenja u bilo kom trenutku i bez prethodne najave, tako da oni stupaju na snagu danom njihove objave. O promjenama uslova korištenja možete se obavjestiti isključivo na stranici – opšta pravila i uslovi korištenja.

2.Zaštita i upotreba podataka

Prilikom korišćenja naše veb-stranice, saglasni ste sa tim da sve informacije i ostale vrste podataka koje ste predali budu dostupni svima koji su za njih zainteresovani, a sve to u skladu sa uslovima korišćenja i našom politikom privatnosti. Ovo se odnosi i na korišćenje vaših ličnih kontakata (e-maila , telefona, itd.) od strane TopEstate24 u svrhu slanja obavještenja vezanih za oglas koji ste vi kao oglašavač objavili na našoj veb-stranici. Vaši podaci neće biti korišćeni u svrhe koje nisu obuhvaćene ovim uslovima korišćenja i našom politikom privatnosti.

TopEstate24 zadržava pravo na izmenu i dopunu sadržaja oglasa dostavljenih od strane korisnika, bez promene osnovnog smisla, a u skladu sa Zakonom o oglašavanju i usvojenim redakcijskim pravilima.

3.Ponašanje korisnika

Korisnik je sam odgovoran za kompletan sadržaj koji objavite na našoj stranici, kao i za posledice koje iz toga proizilazi. Saglasni ste s tim da ne koristite uslugu naše stranice za:

-prenos bilo kog sadržaja na veb stranicu čija bi objava značila kršenje zakona, zakona o autorskim pravima ili drugih prava trećih osoba.
-ponudu bilo kojih usluga u nemoralne, nepoštene ili ilegalne svrhe.
-zabranjeno je koristiti našu veb-stranicu za objavu ili bilo kokakv drugi vid protoka materijala sa kažnjivim, nepoštenim i ilegalnim sadržajem.
-zabranjena je protok protivustavnih i ekstremistički nastrojenih materijala, bilo kakvih pojedinaca, grupa ili organizacija čiji je rad zakonom zabranjen.
-ometanje drugih korisnika, transfer i slanje SPAM mejlova, slanje elektronske pošte, reklamnih mejlova, pisama i tome slično, kao ni prenošenje sadržaja koji je nezakonit, štetan, preteći, uvredljiv, uznemirujući, kriminalan, klevetnički, vulgaran, opscen, koji narušava tuđu privatnost, propagira mržnju ili je rasno, etnički i sve druge načine nepoželjan.
-transfer sadržaja koji imaju programe, aplikacije i sve ostale vrste softvera koje narušavaju, ograničavaju ili štete funkcionisanju hardvera ili softvera naše veb-stranice ili drugih korisnika naših usluga.
-plasiranje lažnih, falsifikovanih i nerazumljivih podataka, kao ni prijava i registrovanje pod lažnim identitetom prilikom registracije
-pokušaj dobivanja neovlaštenog pristupa u bilo kom smislu naše veb-stranice, kao ni bilo kojim podacima, mreži ili sistemu.
-aktivnosti koje narušavaju privatnost ili imovinska prava drugih

TopEstate24 zadržava pravo da otkloni svaki neprihvatljiv sadržaj sa svoje veb-stranice i da privremeno ili trajno suspenduje korisnike koji nepoštuju pravila pristojnog ponašanja, krše zakone i opšte uslove, kao i iz drugih razloga koji se smatraju zloupotrebom.

U slučaju nepoštovanja navedenih pravila sa vaše strane ili treće strane koja koristi ili je koristila usluge naše veb-stranice preko vas ili vašeg naloga, vaš pristup biće momentalno zatvoren i onemogućen.

4.Kopiranje (Reprodukcija) podataka

Sadržaj objavljen na našoj veb-stranici kao i podaci na njemu, zaštićeni su Zakonom o autorskim pravima i drugim važećim zakonima. Kopiranje, reprodukcija, štampanje kao i dopuna celog ili dela sadržaja, u komercijalne ili reklamne svrhe, zahteva prethodno pismeno odobrenje. Svaka druga vrsta kopiranja, izmena, distribucija ili objavljivanje sadržaja bez prethodnog pismenog dopuštenja zabranjeno je i podleže pravnim sankcijama u skladu sa Zakonom o autorskim i drugim zakonima.

5.Zaštita brenda

“TopEstate24” je registrovan i zaštićeni komercijalni brend. Zabranjeno je korišćenje i prikaz brenda ili loga “TopEstate24” u bilo kom smislu bez pismenog odobrenja.

6.Garancija i ograničenje odgovornosti

TopEstate24 ne daje nikakvu garanciju niti odgovara:
-za istinitost, sadržinu, kompletnost, zakonitost, pouzdanost ili dostupnost informacija i sadržaja prikazanih na veb-stranici (koje unose registrovani korisnici)
-za izjave ili ponašanje bilo koje treće strane preko naše veb-stranice
-za brisanje, pogrešno ili neodgovorno dostavljanje svih informacija ili sadržaja, greške na stranicama ili za stalno funkcionisanje veb-stranice
-za bilo koju štetu nastalu pristupom ili skidanjem fajlova, ili bilo kom drugom sadržaju do koga se došlo preko naše veb-stranice. Korišćenjem veb-stranice prihvatate punu odgovornost za bilo kakvu štetu, koja je nastala zbog informacija do kojih ste došli preko ove veb-stranice, za štetu nastalu učitavanjem fajlova i dokumenata na vaš uređaj kao i za bilo koji drugi vid štete koji je nastao zbog bilo kakvog sadržaja do kojeg ste došli preko naše veb-stranice. Slažete se da TopEstate24 nije odgovoran za bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, posebnu, posledičnu ili primarnu štetu, uključujući i štetu za gubitak profita, gubitak podataka ili drugih nematerijalnih gubitaka koji mogu nastati korišćenjem ili nemogućnosti korišćenja naših usluga.
-za sve vrste štete koje nastanu bilo kome usled pravilnog ili nepravilnog korišćenja veb-stranice, kao i od drugih informacija i usluga do kojih se došlo preko linkova i prezentacija na našoj veb-stranici.
-za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada veb-stranice koji je prouzrokovan, direktno ili indirektno, prirodnim silama ili drugim uzrocima van svake moći naše kontrole: problemi sa internetom, kvarovi na računarskoj opremi, problemi sa radom telekomunikacione opreme i uređaja, nestanak struje, štrajkovi, nemiri, nestašice sadržaja ili naredbe državnih i drugih organa.

Opšta pravila unutar ove veb-stranice nisu naši stavovi, već ih samo prosleđujemo i za njihov sadržaj nismo odgovorni. Ukoliko je korisnik zloupotrebio autorsko pravo trećeg lica, kompletnu odgovornost preuzima na sebe. U trenutku saznanja i obaveštenja o eventualnom kršenju autorskih prava obrisat ćemo naznačeni sadržaj i do razrešenja spora neće biti objavljivan.

Svaki korisnik naših usluga odlučuje sam i na svoju ogovornost o javnom prikazivanju bilo kojih podataka lične identifikacije.

7.Sudska nadležnost

U slučaju bilo kakvog spora koji se ne može rešiti mirnim putem, TopEstate24 i korisnik saglasno određuju mesto i nadležnost suda.

8.Završna reč

Ovi opšti uslovi i pravila su uređeni u skladu sa zakonom EU i Austrije.
Neefikasnost pojedinih zakona ne utiče na preostalu učinkovitost i ovih opštih uslova.

TopEstate24.com